آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي و فوق العاده مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

July 4, 2018
Products

Tamsulosin 0.4 mg

Tamsulosin ER. Capsule’s is a Prostatic factor that ... Information

Dapoxetine 30 mg ( comming soon )

Dapoxetine hydrochloride is the first compound that d ... Information

Pantoprazole 20 mg

Pantoprazole is a proton pump inhibitor (ppi) that ir ... Information