آگهي دعوت به مجمع عمومي مورخه ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

July 2, 2016
Products

Tamsulosin 0.4 mg

Tamsulosin ER. Capsule’s is a Prostatic factor that ... Information

Dapoxetine 30 mg ( comming soon )

Dapoxetine hydrochloride is the first compound that d ... Information

Pantoprazole 20 mg

Pantoprazole is a proton pump inhibitor (ppi) that ir ... Information