فرصت های شغلی

August 8, 2015
تخصص مورد نیاز توضیحات
مدیر تولید دکترای داروسازی، حداقل پنج سال سابقه کاری مرتبط ، آشنایی کامل به زبان انگلیسی
سرپرست مكانيك مهندسي مكانيك گرايش جامدات ، آشنايي كامل با PM و TPM ، آشنايي كامل با سيستم هايپنيوماتيك و هيدروليك ، تـوانايي استفاده از مـنابع و متـون انگليسي ، تـوانايي آنـاليز كردن اطلاعات ،‌ حداقل سه سال سابقـه كار در زمينه ماشين آلات دارويي
مهندس مكانيك مهندسي مكانيك گرايش سيالات ، آشنايی كامل با عملكرد و نگهداري دستگاههاي تاسيساتي ( ديگ بخار ، چيلر جذبي و تراكمي ، پمپ هاي سانتريفيوژ ، هواسازها ) ، آشنايي كامل با كنترل پروژه ، آشنايي به زبان انگليسي و كامپيوتر ، جهت واحد تاسيسات
سرپرست بازرگاني حداقل سه سال تجربه كاري در واحد بازرگاني شركت داروسازي
اپراتور توليد فوق ديپلم مكانيك ، توانايي كار با ماشين آلات داروسازي
كارشناس تحقيقات حداقل مدرك تحصيلي ليسانس شيمي ، حداقل 2 سال سابقه كار در آزمايشگاه كنترل كيفيت يا تحقيقات ، داراي مهارت كافي در زمينه كار با دستگاههاي آناليتيكال
منشي مديريت حـداقل مـدرك تحصيلي ليسانس ، تسلط کـامل به  WORD و  EXCELL ، تسلط به زبـان انگلیسی ، تسلط کامل به امور دبیرخانه ، تسلط به کار با اینترنت
منشي بازرگاني حـداقل مـدرك تحصيلي ليسانس ، تسلط کـامل به  WORD و  EXCELL ، تسلط به زبـان انگلیسی ، تسلط کامل به امور دبیرخانه ، تسلط به کار با اینترنت
ميكروبيولوژيست حـداقل مـدرك تحصيلي ليسانس شيمي
منشي بازرگاني حـداقل مـدرك تحصيلي ليسانس ، تسلط کـامل به  WORD و  EXCELL ، تسلط به زبـان انگلیسی ، تسلط کامل به امور دبیرخانه ، تسلط به کار با اینترنت
Products

Tamsulosin 0.4 mg

Tamsulosin ER. Capsule’s is a Prostatic factor that ... Information

Dapoxetine 30 mg ( comming soon )

Dapoxetine hydrochloride is the first compound that d ... Information

Pantoprazole 20 mg

Pantoprazole is a proton pump inhibitor (ppi) that ir ... Information