شرکت داروسازی کوثر در سال ۱۳۵۳ تحت نام شیمیکوفارماسوتیکالز فعالیت خود را در زمینه تولید محصولات آنتی بیوتیکی خوراکی از گروه پنی سیلینی تحت لیسانس شرکت Beecham آغاز نمود. این شرکت سپس نام خود را به داروسازی کوثر تغییرداد و در حال حاضر یکی از ۵ تولید کننده ی برتر آنتی بیوتیک خوراکی در ایران است. محصولات فعلی این شـرکت شـامل پنی سیلینها و سفـالوسپورینهای خــوراکی می باشد.
شـرکت داروسازی کوثر عضو گروه دارویی «شرکت سرمایه گذاری کوثر-امين»است. این گروه همچنین شامل شرکت پخش مکتاف و شرکت داروسازی امین نیز می باشد.


۱۳۵۳ فعالیت خود را با نام شیمیکوفارماسوتیکالز در زمینه تولید آنتی بیوتیکهای خوراکی از گروه پنی سیلین ها (Orbenin، Amoxil، Penbritin) تحت لیسانس کارخانه Beecham    انگلستان آغازکرد.
۱۳۵۹ در اجرای طرح ‍‍ژنریک مانند سایر شرکتهای داروسازی تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران درآمد.
۱۳۶۲ از شیمیکوفارماسوتیکالز به شرکت داروسازی کوثر تغییر نام داد.
۱۳۷۲ جهت واگذاری به بخش خصوصی شرکت به سهامی عام تبدیل گردید.
۱۳۷۳ شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.
۱۳۷۴ درفهرست نرخهای بورس به عنوان یکی از شرکتهای تولید کننده دارویی تحت نامهای ژنریک آموکسیسیلین، آمپی سیلین و کلوگزاسیلین ثبت شد.
۱۳۷۷ برای اولین بار شروع به تولید اشکال دارویی کو آموکسی کلاو در ایران کرد.
۱۳۸۶ شروع به تولید سفالوسپورین های خوراکی (کپسول و قرص ) در بخشی کاملاً مجزا کرد.
۱۳۹۳ به منظور توسعه محصولات ، خطوط جديدی برای داروهای جنرال طراحی گرديد.

پيش بينی راه اندازی خطوط جنرال در فصل پاييز ۱۳۹۵

فضای توليد : ۱۳۰۰ متر مربع

به روز ترين استانداردهای GMP

۱۳۹۵ راه اندازی خطوط توليد سوسپانسيونهای سفالوسپورين در فصل بهار ۱۳۹۵