شرکت داروسازی کوثر یکی از شرکتهای پیشگام در تولید آنتی بیوتیکهای خوراکی است که در حال حاضر دارای خطوط تولید قرص، کپسول، ساشه و سوسپانسیون آنتی بیوتیکی از دسته پنی سیلین و سفالوسپورین می باشد.


تامسولوسين ۰٫۴ ميلي گرم

كپسول تامسولوسين یک عامل پروستاتیک( وابسته به پروستات) است و مسدود کننده اختصاصي گیرنده هاي α1 خوانده می شود. اين دارو از طريق كاهش کشیدگی ماهیچه های صاف در غده پروستات و مجاری ادر ...