شرکت داروسازی کوثر یکی از شرکتهای پیشگام در تولید آنتی بیوتیکهای خوراکی است که در حال حاضر دارای خطوط تولید قرص، کپسول، ساشه و سوسپانسیون آنتی بیوتیکی از دسته پنی سیلین و سفالوسپورین می باشد.


بيزوپرولول ۱۰ ميلي گرم

بیزوپرولول یکی از داروخانه های خانواده دارویی بتابلاکر است. بتابلاکتر های به صورت کلی ، از قلب در مقابل آسیب های مختلف محافظت می کنند. یکی از اصلی ترین کاربردهای این دارو، درمان نارسایی قل ...

بيزوپرولول ۵ ميلي گرم

بیزوپرولول یکی از داروخانه های خانواده دارویی بتابلاکر است. بتابلاکتر های به صورت کلی ، از قلب در مقابل آسیب های مختلف محافظت می کنند. یکی از اصلی ترین کاربردهای این دارو، درمان نارسایی قل ...

بيزوپرولول ۲/۵ ميلي گرم

بیزوپرولول یکی از داروخانه های خانواده دارویی بتابلاکر است. بتابلاکتر های به صورت کلی ، از قلب در مقابل آسیب های مختلف محافظت می کنند. یکی از اصلی ترین کاربردهای این دارو، درمان نارسایی قل ...

والزارتان ۱۶۰ ميلي گرم

والزارتان یکی از داروهای کاهنده ی فشار خون و از خانواده ی مهار کننده ی گیرنده آنژیوتانسین ll یا ARB ها می باشد. این دارو در کنترل پرفشاری خون، در بیماران قلبی-عروقی مبتلا به نارسایی عملکرد بط ...

والزارتان ۸۰ ميلي گرم

والزارتان یکی از داروهای کاهنده ی فشار خون و از خانواده ی مهار کننده ی گیرنده آنژیوتانسین ll یا ARB ها می باشد. این دارو در کنترل پرفشاری خون، در بیماران قلبی-عروقی مبتلا به نارسایی عملکرد بط ...

والزارتان ۴۰ ميلي گرم

والزارتان یکی از داروهای کاهنده ی فشار خون و از خانواده ی مهار کننده ی گیرنده آنژیوتانسین ll یا ARB ها می باشد. این دارو در کنترل پرفشاری خون، در بیماران قلبی-عروقی مبتلا به نارسایی عملکرد بط ...

هيوسين ۱۰ ميلي گرم

داروی هیوسین ( به صورت ملح اِن بوتیل بروماید) یکی از داروهای خانواده ی آنتی کولینژیک های آنتی موسکارینی است. این دارو با مهار گیرنده های استیل کولین در دستگاه گوارش، اثر ضد اسپاسمی را ایجاد ...

آكاليسم ۳۰۰ ميلي گرم

داروی لووپارکین با نام ژنریک Levodopa+ benserazide  یکی از محصولات جدید شرکت داروسازی کوثر می باشد. کاربرد این دارو درکنترل لرزش( tremor ) و در اختلالات حرکتی به خصوص پارکینسون است. ل ...

لوپاركين ۱۲۵ ميلي گرم

داروی لووپارکین با نام ژنریک Levodopa+ benserazide  یکی از محصولات جدید شرکت داروسازی کوثر می باشد. کاربرد این دارو درکنترل لرزش( tremor ) و در اختلالات حرکتی به خصوص پارکینسون است. ل ...

لوپاركين ۲۵۰ ميلي گرم

داروی لووپارکین با نام ژنریک Levodopa+ benserazide  یکی از محصولات جدید شرکت داروسازی کوثر می باشد. کاربرد این دارو درکنترل لرزش( tremor ) و در اختلالات حرکتی به خصوص پارکینسون است. ل ...

مترونيدازول ۲۵۰ ميلي گرم

مترونیدازول نوعی آنتی بیوتیک از خانواده ی ایمیدازول ها است که در درمان عفونت های ناشی از باکتری های بی هوازی و پروتوزوآ کاربرد دارد. از مهم ترین این عفونت ها می توان به زخم معده، عفونت واژی ...

مترونيدازول ۵۰۰ ميلي گرم

مترونیدازول نوعی آنتی بیوتیک از خانواده ی ایمیدازول ها است که در درمان عفونت های ناشی از باکتری های بی هوازی و پروتوزوآ کاربرد دارد. از مهم ترین این عفونت ها می توان به زخم معده، عفونت واژی ...

تامسولوسين ۰٫۴ ميلي گرم

كپسول تامسولوسين یک عامل پروستاتیک( وابسته به پروستات) است و مسدود کننده اختصاصي گیرنده هاي α1 خوانده می شود. اين دارو از طريق كاهش کشیدگی ماهیچه های صاف در غده پروستات و مجاری ادر ...

داپوكستين ۳۰ ميلي گرم

داپوكستين هيدروكلرايد اولين داروي اختصاصي تائيد شده جهت درمان زودانزالي در آقايان مي باشد. اين دارو از طريق عملكرد بازدارندگي انتخابي بر روي گيرنده هاي سروتونين (SSRI) مانع از انز ...

داپوكستين ۶۰ ميلي گرم

داپوكستين هيدروكلرايد اولين داروي اختصاصي تائيد شده جهت درمان زودانزالي در آقايان مي باشد. اين دارو از طريق عملكرد بازدارندگي انتخابي بر روي گيرنده هاي سروتونين (SSRI) مانع از انز ...

پنتوپرازول ۲۰ ميلي گرم

پنتوپرازول از دسته مهاركننده هاي پمپ هاي پروتوني (ppi) بوده و بصورت برگشت ناپذير باعث كاهش ميزان اسید تولید شده در معده مي شود. اين دارو با دارا بودن كمترين ميزان ...

پنتوپرازول ۴۰ ميلي گرم

پنتوپرازول از دسته مهاركننده هاي پمپ هاي پروتوني (ppi) بوده و بصورت برگشت ناپذير باعث كاهش ميزان اسید تولید شده در معده مي شود. اين دارو با دارا بودن كمترين ميزان ...

رزوواستاتين ۵ ميلي گرم

رزوواستاتين نسل جديد داروهای كاهنده چربي خون (كلسترول و تري گليسيريد) مي باشد. اين دارو از طريق مهار HMG-CO A مانع از تشكيل پيش ماده سازنده كلسترول (موالونات) شده و بازجذب كلسترول را ن ...

رزوواستاتين ۱۰ ميلي گرم

رزوواستاتين نسل جديد داروهای كاهنده چربي خون (كلسترول و تري گليسيريد) مي باشد. اين دارو از طريق مهار HMG-CO A مانع از تشكيل پيش ماده سازنده كلسترول (موالونات) شده و بازجذب كلسترول را ن ...

رزوواستاتين ۲۰ ميلي گرم

رزوواستاتين نسل جديد داروهای كاهنده چربي خون (كلسترول و تري گليسيريد) مي باشد. اين دارو از طريق مهار HMG-CO A مانع از تشكيل پيش ماده سازنده كلسترول (موالونات) شده و بازجذب كلسترول را ن ...

رزوواستاتين ۴۰ ميلي گرم

رزوواستاتين نسل جديد داروهای كاهنده چربي خون (كلسترول و تري گليسيريد) مي باشد. اين دارو از طريق مهار HMG-CO A مانع از تشكيل پيش ماده سازنده كلسترول (موالونات) شده و بازجذب كلسترول را ن ...

وارنيكلين ۰٫۵ و ۱ ميلي گرم

وارنيكلين جديدترين داروي ترك سيگار داراي مجوز سازمان غذا و داروي امريكا (FDA) مي باشد كه از طريق مهار گيرنده هاي نيكوتيني α4β2 تمايل فرد به كشيدن سيگار را كاهش مي دهد. اين دارو همچني ...

وارنيكلين ۱ ميلي گرم

وارنيكلين جديدترين داروي ترك سيگار داراي مجوز سازمان غذا و داروي امريكا (FDA) مي باشد كه از طريق مهار گيرنده هاي نيكوتيني α4β2 تمايل فرد به كشيدن سيگار را كاهش مي دهد. اين دارو همچني ...